Image: 
Poster for Suspect Communities Event, Featuring image of security guard, with head replaced by a CCTV camera

 

Noon, Wednesday 7 August 2019, Glór Na Móna (4 Whiterock Close, BT12 7RG)

12l.n, 7 Lúnasa, Glór Na Móna (4 Clós na Carraige Báine)

Covert surveillance in areas like west Belfast led to entire communities being deemed ‘suspect’ and de facto criminalised. ‘National Security’ and ‘Anti-Terrorism’ is now the premise upon which states monitor millions of people based on skin colour, nationality, religious practice and political belief. We live in a world where Sainsbury’s will share CCTV footage of your shopping trip with social security decision makers and mobile phone usage and spending patterns are routinely monitored by the Home Office. This panel discussion will explore the evolution of surveillance culture and how can we respond to defend ourselves against growing attacks on the mental and physical wellbeing of entire communities.

For more information go to: https://www.facebook.com/events/3001741623199455/

Mar gheall ar an fhaiteachas faoi cheilt in áiteanna amhail Iarthar Bhéal Feirste cinneadh gur pobail ‘faoi amhras’ na pobail a bhí ina gcónaí sna ceantair sin. Mar sin de, rinneadh coir de facto astu.  Déanann stáit monatóireacht anois ar na milliúin daoine bunaithe ar dhath a gcraicinn, a náisiúnacht, a gcleachtadh reiligiúnach agus ar a gcreideamh polaitiúil ar an tuiscint gur ‘Slándáil Náisiúnta’ agus ‘Frithscéimhlitheoireacht’ í.  Cónaíonn muid ar dhomhan ina roinnfidh Sainsbury’s píosa scannánaíochta TCI de do thuras siopadóireachta le cinnteoirí leasa shóisialaigh agus ina ndéanann an Oifig Gnóthaí Baile monatóireacht rialta ar an méid úsáide a bhaineann tú as do ghuthán póca agus ar do phatrúin chaiteachais. Pléifidh an painéal teacht chun cinn chultúr an fhaireachais agus an dóigh ar féidir linn bheith dár gcosaint féin ó na hionsaithe atá ag dul i méid ar leas meabhrach agus fisiceach na bpobal go léir.

Níos mó eolas: https://www.facebook.com/events/3001741623199455/